Medya Nedir Medyanın Görevleri Nelerdir

Medya, her türlü bilgiyi insana ve topluma ileten, eğlendirme, bilgilendirme ve eğitme gibi üç ana sorumluluğu olan görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel araçların tamamına medya adı verilmektedir.

İnsanlar günlük hayatlarında daima iletşim kurarlar. Çağdaş dünyada hayat türü, insanları iletşim araçların dahada bağlamaktadır. Çünkü haberleri, düşünceleri ve duyguları bildirmektedir. Düşünceleri paylaşma veya karşılıklı alışveriştir.

Medya görsel sanatları, müziği, tiyatroyu ve tüm insanların davranışlarını kapsamaktadır. Medya bilgileri yayar, eğitir, eğlendiriri veya bilgiye yönelik davranışlar ortaya koyar.

Bu sayede insanlar görerek, duyarak, okuyarak edinmiş oldukları bilgileri çevresindeki insanlara yansıtırlar. Bazı kesimler desteklerken bazı kesimlerde tepki gösterir.

Görsel sanat yazılı araçlardan daha etkilidir. İnsanlar büyük bir zamanlarını televizyona ayırıyor.
Medyanın Görevleri Nelerdir : Medyanın temel görevleri bilgilendirme, yönlendirme, eğitme, duyguları dile getirme, toplumsal ilişki kurma, eğlendirme ve uyarmadır.

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. Anonim
  2. sosyal medya kurdu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.