Lale Devri

Lale devri, Osman Devletinde 1718 yılında Avusturyayla imzalanan Pasarofça Antlaşmasıyla başlayıp, 1730 yılında Patrona Halil İstanıyla sona eren bir dönemdir. Bu dönemdeki padişah 3. Ahmet sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşadı. Lale devri zevk ve sefa devri olarakta bilinmektedir. İsimini o zamanda İstanbul’da yetişmekte olan zamanla dünyaya ünü yayılmış olan lale çiçeklerinden almıştır. Lale devri Osmanlının gerileme dönemine dahil olmuştur.

İnce bir ruha sahip olan 3. Ahmet , Sadrazam Damat İbrahim Paşayla uyum içinde çalışmış, bu esnada yaşanmış Lale Devrinde sanata, edebiyata ve toplumsal yaşama özgün bir anlayış gelmiştir. Padişah 3. Ahmet Topkapı sarayıyla Yeni camide kütüpgane, Ayasofyada Bab-ı Humayun karşısında olan Türk sanat şaheserleri olaran nitelendirilen Padişah 3. Ahmet çeşmesi ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıylada Deryayi Sim adında bir su bendi yaptırılmıştır.

Ayrıca Üsküde yeni valide cami, çorlu ali pala medresesi, damat ibrahim başa camisi ve külliyesi, İstanbul’da bulunan yeni postane arkasında Daarül hadis ve sebil, Ortaköy camisinin önüde çeşme, Üsküdar Şemsi Paşa’da Hüsrev Ağa Camii önündeki çeşme ve Çubuklu Camii yanındaki Mesire Çeşmesi gibi eserler yine bu dönemde yapılmıştır.

O dönemin en önemli eseri ise Sadabadttır. Fakat günümüze kadar gelememiştir.

Kaynak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.