İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır

Bir kişinin ideal (olması gereken) kilosunu bulmak için çeşitli yollar ve hazırlanmış cetveller vardır.

Her zaman uygulanabile­cek şu basit formül eskiden beri sık kullanılmaktadır:
Boy, 150′den çıkarılır.
Bulunan rakamın dörde bölünmesiyle elde edi­len sayıya 100 eklenir.
Bu rakam boydan çıkarıldığında, elde edi­len, netice o şahsın ideal kilosunu gösterir.
Kadınlar için bu değer­ler birkaç kilo daha düşüktür.

Örneğin:

Boyu 1.78 cm. olan bir erkeği alalım.
Önce 178 – 150 = 28 ‘i buluruz.
Bunu dörde bölersek 7 çıkar.
100 ekleyip (100 + 7 = 107) boydan çıkarmamız (178 – 107) ideal kiloyu verir:
71 kg.
Işte bu değerin yüzde 10′u (7 kg) aşıldığında şişmanlık sınırı­na girilmiş olur.
Yani, boyu 1.78 cm. olan bir erkek 78 kiloyu aşı­yorsa şişman sayılmaktadır.
Son yıllarda; yaş boy, cins ve vücut yapısına (ufak, orta veya iri) göre, ideal vücud ağırlığını gösteren cetveller geliştirilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.