Behçet Hastalığı Nedir Nasıl Tedavi Edilir

Behçet Hastalığı Nedir
Behçet hastalığı ağız ve cinsel organlar ülserlere göz deri ekmem damar ve sinir sistemi tutumuyla giden nedeni tam bilinmeyen bir damar iltihabıdır.

Behçet Hastalığnın Nedenleri Nelerdir
Bu hastalığın neden olduğu bilinmemektedir. Bu hastalığın gelişimin aşamasında genetik yatkınlık büyük rol oynamaktadır. Herhangi bir tetikleytici nedeni yoktur.

Behçet Hastalığı Bulaşıcı Mıdır : Bu hastalık kesinlike bulaşıcı bir özellike taşımıyor.

Behçet Hastalığı Belirtileri Nelerdir
Bu hastalığın 7 tane ana belirtisi vardır. Bunlar ağız yaraları, genital bölge yaraları, deri tutulumu, göz tutulumu, eklem tutulumu, norolojik tutulum ve gastrointestinal tutulumdur. Ağız yaraları belirtisi hemen hemen hastaların 3/2 sinde bulunmaktadır.

Behçet Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir

BS’nin nedeni bilinmediği için özgül bir tedavisi yoktur. Değişik organ tutulumlarıiçin geniş spektrumlu tedavi alternatifleri söz konusudur. Bu yelpazenin bir ucunda hiç tedaviye ihtiyaç duymayan BS hastaları, diğer ucunda ise kombinasyon tedavilerigerektiren göz, santral sinir sistemi ve damar hastalıkları olan hastalar vardır. BS tedavisi ile ilgili hemen hemen tüm veriler erişkin çalışmalarından gelmektedir. Başlıca ilaçların listesi şöyledir: Kolşisin, kortikosteroidler, immün baskılayıcı ilaçlar, anti agredan ve ati koagülan tedaviler, anti tnf tedavisi, talidomid

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.