Reklam Çeşitleri Nelerdir

Reklamı pek çok değişik bakış açılarına ve değişik ölçütlere göre sınıflandırmak mümkündür. Genel kabul görmüş ölçütlere göre sınıflandırılmış reklam çeşitleri şöyledir;

Yapanlara Göre;

Üretici reklamı

Aracı reklamı

Hizmet işletmesi reklamı

Amacına Göre;

Birincil talep yaratmayı amaçlayan reklamlar

Seçici talep yaratmayı amaçlayan reklamlar

Hedef Kitlesine Göre;

Tüketicilere yönelik reklamlar

Dağıtım kanallarına yönelik reklamlar

Endüstriyel reklamlar

Taşıdığı Mesaja Göre;

Mal reklamı

Kurumsal reklam

Zaman Kriterine Göre;

Hemen satın aldırmaya yönelik reklamlar (Doğrudan reklamlar)

Uzun dönemde aldırmaya yönelik reklamlar (Dolaylı reklamlar)

Coğrafi Kritere Göre;

Bölgesel reklam

Ulusal reklam

Uluslararası reklam

Global reklam

Kaynak: Bu yazı, Kolay İletişim tarafından, KobiFinans için derlenmiştir.
Kobifinans.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.