Psikopat Davranışları Ve Psikopatlık Belirtileri

Psikopat olan yani kişisel bozukluk olan bir insanın birçok davranışı vardır. Bunlar insanı duygulardan yoksun olmak, korku duygusunun eksik olması, duygularına hakim olamamak, pişmanlık duymamak, kural tanımamak, toplumsal kuralları dinlememek, sevgi ve şefkatten yoksun olmak ve sosyal ilişkilerde başarısızlık gibi davranışlar görülür. Şimdi bu davranışları açıklayalım.

İnsanı duygulardan eksik olmak ; İnsani duygular denilince akla karar alma, duygusallık, üzüntü, pişmanlık, suçluluk, sevgi ve korku gibi davranışlar akla geliyor. Bu davranışların hepsi beynin ön lobunun görevini düzenli yapamamasıdır. Bir psikopatı normal bir insan ayıran en büyük fark budur. Bu duyguların o insanda eksik olmasıdır.

Korku duygusu eksikliği ; Psikopatların cinayete yatkın olmasının temel sebebi budur. Bir insanı öldürmek psikopat birisi için önemi yoktur. Sonrasında alacağı cezanında önemi yoktur.
Duygulara hakim olamamak ; otokontrolten yoksundurlar. Suç işleme gibi olayların ana sebebi budur.

Pişmanlık duymama ; Normal bir insan yaptığı bazı şeylerden pişmanlık duyar. Keşke yapmasaydım der kendi kendine. Ama psikopat bir insan için bunun hiçbir önemi yoktur.

Kural Tanımama ; Hukuki ve toplumsal kurallar psikopat bir insan için bir sorun olmaz. Önemsemezler. Korku eksikliği olduğu için kuralları sürekli çiğnerler.

Sevgi ve şefkatten yoksunluk ; Araştırmalarda psikopatların sevgiye yoksun oldukları görülmüştür. Herhangi bir insana veya başka birşeye karşı sevgi duygusu yoktur.

Sosyal ilişkiler ; Anormal davranmaları sebebi ile toplumdan dışlanırlar. Sosyal ilişkilerde kural tanımaması vs.. gibi sebeplerden dikkat çekerler.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.