Nerelere Reklam Verilir

Reklam ya da reklam kampanyalarının en önemli aşamalarından biri reklam ortamının seçimidir. Reklam ortamları mesaj ile hedef kitlenin buluştuğu yerdir. Bu noktada yapılacak yanlış bir seçim mesajın hedef kitle dışındaki kişilere ulaşması anlamına gelmektedir. Bu da reklam için yapılan bütün çalışmaların ve harcamaların boşa gitmesi anlamına gelmektedir.

Genel olarak reklam verilen yerler şöyle sıralanabilir;

Basılı Reklam Ortamları

* Gazete

* Dergi

* El ilanı

* Katalog

* Broşür

Yayın Yapan Reklam Ortamları

* Radyo

* Televizyon

Diğer Ortamlar

* Elektronik ortamlar (CD-rom, multimedya, internet, vb.)

* Fuarlar

* Açık hava reklam araçları

* Yol panoları (Billboard)

* Duvar ve çatı reklamları

* Otobüs, tren, vapur, taksi gibi toplu taşıma araçlarının içi ve dışına konan reklamlar

* Standlarda, duraklarda, iskele, istasyon, havaalanı vb. Mekanlarda yer alan reklamalar

* Afişler

* Eskavizyon

* Doğrudan postalama

* Sinema

* Satış yeri reklam malzemeleri

Sonuç olarak; hedef tüketici üzerinde öncelikle belli bir etki yaratıp onu satışa teşvik etmeyi amaçlayan reklam, gerek üretici firmalar gerekse de biz tüketiciler açısından oldukça önemli bir olgu olarak hayatımızın içine girmiştir. Hayatımızın içinde yer alan bu kavrama daha doğru ve daha dikkatli bir gözle bakmakta yarar var.

Kaynak: Bu yazı, Kolay İletişim tarafından, KobiFinans için derlenmiştir.
Kobifinans.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.