Kültür Öğeleri Nelerdir

Kültürün anlamı normalde çok boyutlu bir kavramdır. Kısaca şu şekilde tanımlanabilir : kültür : toplumların her alanda kazanımları ve bunların semboller vasıtasıyla nesilden nesile aktarılması sonucuyla oluşan değerlerin hepsine kültür denir.Kültür açık yada gizli davranışlar kalıbından olabilir. Tarihi bir zaman içinde oluştuğundan geleneksel düşünceyle beraber buna özel değerler kültürün temelini oluşturmaktadır.

Kültür toplumun kimliği gibidir. Bir toplumun sosyal alışkanlığının tamamı bu kimlikte yer almaktadır. Toplumda yaşayan insanlar, nasıl ve ne kadar farklı davranırlarsa davransınlar, bulundukları toplumun bir ferdi olduklarından kendilerini istemeselerde ele verirler. Her insan kendi kültürünü iyi bir şekilde anlamalıdır. Kültürün anlaşımlası, o toplumun geleceğine güvenli bir şekilde bakması ve sosyal hastalıktan uzuk durması için çok gereklidir.

Kültür uzun zamanlar boyunca olur ve canlıdır. Kültüre daima yenilikler eklenir. Birşeyler daima ondan kopar. Bu değişme ve gelişme normal zaman içerisinde çok yavaştır. Hızlandığı zamanda yada yapay bir şekilde hızlandırılmaya çalışıldığı zamandaysa bu süreç sancılı ve sosyal düzensizliklere, kargaşa ve anarşiye, yada aşırı otoriter yönetimin ortaya çıkması sebep olur.
Kültürü oluşturan birçok öğe bulunur. Genel olarak bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, töre ve insanların elde ettiği yeni yetenek ve alışkanlıklardır.

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. Anonim

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.