İstanbulun Fethi ? İstanbul Nasıl Fethedildi

İstanbul’un fethi dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Yıllarca İstanbul’a saldıran devletler sonuç alamamış Bizans tarafından püskürtülmüştür. Fatih Sultan Mehmet Komutasındaki Osmanlı Devleti İstanbul’u fethederek dünyada bir çağın bitip başka bir çağın başlamasına vesile olmuştur. Şimdi İstanbul’un nasıl fethedildiğini öğrenelim.

İstanbul’un fethi avrupa kaynaklarında Konstantinopolis’in düşüşü olarak bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet ve Askerleri Bizansın başkenti olan eski adıyla Konstantinopolisi kuşatmasında sonra gerçekleşen bir fetihtir. O zamanlarda bizansın başında XI. Konstantin Palaiologos bulunmaktadaydı. Bu kuşaltma Osmanlı Devletinin Kesin bir zaferiyle sonuçlanmıştır. Julyen takvimine göre 5 Nisan 1453 yılından 29 Mayıs 1453 yılına kadar süren bir savaş olmuştur.
Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devletinin başına geçtikten sonra İstanbul boğazındaki ve Çanakkale boğazındaki Bizans kalelerini sürekli taciz etmiştir. 5 Nisan 1453 yılında İstanbul’un fethini başatan Fatih 80,000 ile 200,000 arasında değişkenlik gösteren bir oduyla beraber İstanbul’a doğru harekete geçmiştir. İstanbul toplamda 7,000 kişi ile savunulmaya çalıştır.
İstanbul Kuşatması Osmanlı Ordusunun bazı Bizans kalelerini ele geçirip Ağar toplar ile İstanbul surlarına ateş ile başlamıştır. Daha sonra Bizans gemilerinin haliçe zincir atmasıyla beraber Osmanlı askerleri şehre ilk önce girememiştir. Ayrıca Avrupa ülkelerinden Bizansa gemilerle yardım geldiğini Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere bütün osmanlı askerleri görmüştür.
Bu yardımlara Fatih Sultan Mehmet çok sinirlenmiş ve atını denize sürmüştür. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine Osmanlı gemilerini yağlı kazıklarla karadan denize yürütmüştür. Yanan Bizans gemileri Osmanlı gemilerini yok etmeye çalışsada bunda başarılı olamamıştır.
Daha sonra yapılan ilk saldırıda Bizansa ağır kayıplar verdirilmiştir. Osmanlı bir plan kurmuş ve surların altına lağımlar kazmıştır. Bu bizanslılar tarafından fark edilince Osmanlı bu plandan vazgeçmiştir ve yeni plan oluşturmuştur.

22 Mayısda olan ay tutulması İstanbul’un fethedileceğini günler öncesinden müjdelemiştir ve buna bağlı olarak birkaç gün sonra venedikten yardım gemilerinin gelmeyeceğini Bizans öğrenmiştir. Bu yardıma çok ihtiyacı olan bizans güçsüz kalacaktır. 29 Mayıs akşamı Osmanlı tekrarda İstanbul surlarına bir taarruz daha yapmıştır. Yapılan ilk düzensiz taarruzlar bizanslılar tarafından engellenmiştir.

Daha sonra anadoluda oluşturulmuş olan birlikler ile beraber ikinci saldırı gerçekleşmiş ve İstanbul’un Eyül bölgesinde bulunan surlarda yarıklar açılmaya çalışılmıştır. Bizansın askerleri Anadolu akıncılarına direnmeye çalışmıştır. Osmanlının seçkin askerleri olan Yeniçerilere karşı direnç göstermeye uğraş vermişlerdir. Savaş esnasında Ceneviz komutanı olan Giovanni Giustiniani ağar yaralanmış ve askeriyle beraber gemilerine çekilmek zorunda kalmışlardır.
Osmanlı Devletinin 200,000 asker, 400 gemi ve 150 top ile feth etmeye çalıştığı Dünyanın en önemli ticaret bölgesi olan İstanbulu 29 Mayıs 1453 günü Feth etmiştir ve tarihi değiştirmiştir.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.