İşsizlik Sigortası Nedir Nasıl Alınır

Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneği, sağlık sigortası, danışmanlık-işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olması kaydıyla son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olması, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması gerekiyor. Sigortadan, çalışma vizesiyle çalışan yabancı işçiler de yararlanabiliyor.

Sigortalı işsizlerin hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde işten ayrılma bildirgesiyle birlikte doğrudan İŞKUR ünitelerine veya elektronik ortamda başvurması şart. Bu durumda, en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süre ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabiliyor. İlk işsizlik ödeneği, başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeniyor. 30 günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması halinde geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

İşsizlik Sigortası’nın uygulanmaya başladığı Mart 2002’den 31 Ocak 2010 tarihine kadar sisteme 2.1 milyon kişi başvuruda bulundu ve 1 milyon 808 bin kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Mart 2002’den Ocak 2010’a kadar toplamda 3 milyar TL ödemede bulunuldu. Bu yıl ocak ayında işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere yeni 55 bin 111 kişi başvuruda bulundu. Ocak ayında yaklaşık 232 bin kişiye 80 milyon TL ödeme yapıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN GÖSTERDİĞİ…

Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde sigortalı olan kişilere çalıştırılmadıkları süre için en fazla 3 ay süreyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılan tespit işleminden sonra İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği ödeniyordu. Bu süre kanun değişikliğiyle 6 aya çıkarıldı. Bu çerçevede işveren, Türkiye İş Kurumu’nun ilgili birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunuyor. Ayrıca bu durum, işyerinde ilan edilmek suretiyle işçilere duyuruluyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.