İletişim Nedir

İletişim genel anlamda insanlarında kendi aralarındaki düşünce ve duygu alışverişinin tamamını içerisine alan bir tanımdır.

İletişimin amacı

ise bilgiyi veren kişiyle bilgiyi alan kişinin düşüncelerini ve kendi aralarındaki tutum ortaklığını yaratabilmektir. Yani bütün iletişim türlerinde iletişim ana unsuru olan mesajı iletmekte olan bir kaynak bulunmaktadır. Mesajı iletecek olan kaynak mesajı adeta kodlayarak göndereceği son şekline sokar. Uygun bir kanal vasıtasıyla gönderilen mesaj alıcıya iletirilir ve alıcı o mesajı çözmeye çalışır.

İletişim kişilerin bir toplum yapısına kavuşmak için gereken bir süreçtir.Yani iletişim toplumu ilgilendiren toplumsal bir olgudur. İletişimin 3 ana unsuru vardır. Bunlar

1- İletişimi başlatan unsur
2- Gönderilecek olan mesaj bilgi
3- Gönderilecek olan mesaj ve bilgilerin gideceği yer.

İletişimlerde gönderilen mesajların hepsi gönderildiği gibi anlaşılamaz. İletişim esnasında sıklıkla yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu olay mesajı gönderecek olan kaynağın duygu ve düşüncelerini düzgün ve uygun bir şekilde anlatamaması, doğal olmaması ve mesajı alan kişinin mesajı düzgün çözememesi gibi nedenlerden olabiliyor.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.