İhracat Nedir

İhracat bir malın yada değerlerin gümrükteki değerler etrafında fiili ihracatının yapılmasıdır. Bedelinse kambiyo mevzuatına göre yurtiçine getirilmesidir. Veya üretilen bir ürünün yabancı devletlere döviz karşılığında satılmasınada ihracat adı verilebilir.

Kime İhracatçı Denir

İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabii (tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkar ile joint venture (yabancı ortaklı şirket) ve konsorsiyumlara ihracatçı denir.

İhracat Çeşitleri Nelerdir

1- Özellike Arz Etmeyen İhracat
2- Kayıta bağlı ihracat
3- Özellikleri bulunan ihracat

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.