Hoşgörülü Olmanın Faydaları

Hoşgörünün insana birçok faydası vardır.

1- Hoşgörü, dünyadaki kültürel zenginlik çeşitliliğini, ifade biçimlerini ve insan olmanın açılarını kabul etmek, bu olaylara saygı göstermek hepsinin değerini kıymetini bilmektir. Hoşgörü, bilgilyle, açıklıkla, iletişimle ve düşün, vicdanla, inançla, özgürlükle beslenen gelişen bir olgudur. Hoşgörü çeşitlilikler arasındaki uyumdur. Hoşgörü dünyada sadece ahlaki bir kavram değildir. Ayrıca siyasi ve hukuki alanda gerekli olan birşeydir. Barışı olanaklı yapan yollar, yani hoşgörğ, barış kültürünün savaş kültürüyle yer değiştirmesine büyük faydalarda bulunur.

2- Hoşgörü bir kabullenme, bir göz yumma kesinlikle değildir. Hoşgörü herşeyden önce başkalarının evrensel insan haklarıyla beraber temel özgürlüklerin tanınmasıyla teşvik edilen bir tavırdır. Hoşgörü insanlar, gruplar ve devletler arasında uygulanmaktadır.

3- Hoşgörü insanların haklarının, çoğulculuğu, demokrasiyi ayrıca hukuku desteleyen bir olgudur. Hoşgörü mutlakçılığı reddeder.

4- İnsan haklarına saygıyla tutarlı olarak, hoşgörü uygulaması, toplumsal adaletsizliğin hoş görülmesi veya inançların terk edilmesi veya zayıflatılması anlamına gelmez. Hoşgörü, kişinin kendi inançlarına bağlı olmakta özgür olması ve başkalarının da kendilerine ait inançlara bağlı olduğunu kabul etmesi demektir. Hoşgörü, görünüşü, durumu, konuşması, davranışı ve değerleri doğal olarak farklı olan insanların barış içinde ve oldukları gibi yaşama hakkına sahip oldukları gerçeğini kabul etmek demektir. Hoşgörü, aynı zamanda, birisinin görüşlerinin zorla başkalarına kabul ettirilmemesi demektir.”

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. Anonim

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.