Holding Nasıl Kurulur

1- Türk Ticaret Yasasının 466. maddesinin 4. fıkrasında Holding Şirketlerden “Gayesi, esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan Holding Şirketler” tabiri ile konu edilmekte ve ticari mevzuatımızda Holding Şirketlerden başka bir yerde değinilmemiştir.

Holdinglerin TTKda gösterilen şirket nevilerinden herhangi birisi ile kurulması mümkündür. Ancak, literatürde, Holding amaçlarının gerçekleşmesi için en elverişli örgütlenmenin A.Ş. şeklinde olduğu konusunda genel bir fikir vardır.

2- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri(SDTŞ) ile ilgili “http://www.dtm.gov.tr/IHR/sds/sds.htm” adresinden araştırma yapınız.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.