Halkla İlişkiler Nedir

“Halk” ve “ilişki” kelimelerinin günlük hayatta sıkça kullanılmasından olsa gerek, “halkla ilişkiler” denilince herkesin söyleyeceği birkaç kelime mutlaka vardır. Peki; milyon dolarlık şirketleri krizlerden kurtaran, yanlış yönetildiğinde krizlere neden olan, kurumun geleceğini planlayan, bir ürüne satış rekorları kırdıran çalışmaları içeren bu bilim dalını hepimiz gerçekten biliyor muyuz?

Halkla ilişkiler, ilk kez ifade edildiği 19’uncu yüzyıldan bu yana birçok kez yeniden tanımlandı, değişen yüzyıl, ekonomik koşullar ve küreselleşen yapı ile genişleyerek bu güne kadar geldi. Bu değişim sürecinde her unsuru yeniden tanımlanan halkla ilişkiler, ilk dönemde basit bir anlayışla “Halk ile iletişim kurma” temeline dayandırılsa da günümüzde, pazarlama çalışmalarının önemli bir parçası haline gelerek “itibar yönetimi” olarak ifade ediliyor. Ürünün ve markanın önem kazanması, tüketicinin etkinliğinin artması ve iletişimin pazarlama düşünceleri içersindeki değerinin ortaya çıkması, halkla ilişkilerin bu değişiminde etkin bir rol oynadı.

Türkiye’de 1972 yılından bu yana gerek halkla ilişkiler mesleğinin gelişimi, gerekse bu alandaki faaliyetlerin yaygınlaşması ve uzmanlaşması açısından çalışmalarını yürüten Türkiye Halka İlişkiler Derneği tüzüğünde halkla ilişkileri şöyle tanımlıyor. “Özel ve kamu kuruluşlarında, çevrelerinde kabul görmeleri, kendilerini topluma tanıtmaları çalışmalarını ve tutumlarını kamuoyu beklentileriyle uyumlu hale getirmeleri amacıyla yapılan; müşteri, çalışan, ortak, kamu gibi hedef gruplar ve paydaşlar veya geniş anlamında kamuoyu ile kurdukları sürekli, düzenli ve planlı iletişim çabalarıdır.” Birçok unsur, bu uzun tanımlama içerisinde yer alsa da halkla ilişkileri en kısa şekliyle; “Belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış planlı, inandırıcı, bir iletişim çabası’’ olarak özetlenebilir.

Halkla ilişkiler, davranışlarınızın, söylediklerinizin ve başkalarının hakkınızda söylediklerinin sonuçlarıyla yani “itibarınız” ile ilgili bir uzmanlık alanıdır. Halkla ilişkiler çalışmalarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir. Bu etki şirket veya kurum ile hedef kitlesi ve hedef kitlesini etkileyecek kişi ya da gruplar arasında iletişimi sağlamak amacıyla yapılan önceden planlanmış çalışmaları kapsar.

Bir süreç yönetimi olan halkla ilişkiler çalışmaları direk olarak iş hedeflerine de katkıda bulunmalı ve süreklilik göstermelidir. Bu çalışmaların hedefine ulaşabilmesi için kurum itibarının korunması ve yönetilmesinin organizasyonda elle tutulur faydalar sağlaması gerekir. Bu nedenle, sürekliği olan ve uzun dönem planlar, stratejilerin oluşturulmasında rol oynamalıdır.

Unutulmamalıdır ki iyi bir itibar, bir anda kazanılamaz. Dikkatli bir şekilde oluşturulması ve dürüstlükle yönetilmesi gerekir. İletişimde yapılacak hata veya gerçekdışı mesajlar itibar kaybına neden olabilir. Bu tanımlamalar ile halkla ilişkiler, kurum ile kamuoyu arasındaki iletişimi sağlayan Kurumsal Halkla İlişkiler (CPR) ve kurumun pazarlama çalışmalarına destek olan Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) olmak üzere iki uygulama alanına sahiptir.

Kaynak: Bu yazı Kolay İletişim tarafından KobiFinans için hazırlanmıştır.
Kobifinans.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.