Grafik Nedir Grafik Çeşitleri Nelerdir

İstatistik bilim dalında değişik yöntemlerde elde edilmiş olan sonuçların çizgiyle ve şekillerle ifade edilmesine grafik isimi verilmektedir. 3 çeşit grafik vardır. Çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiğidir.

Çizgi Grafiği Nedir

Yapılan bazı araştırmalardan sonra elde edilen bilgilerin çizgiyle ifade edilmesine çizgi grafiği isimi verilmektedir.

Çok yönlü kullanılabildiği için en çok kullanılan grafik çeşitidir. Genelde hastanelerde vücut sıcaklığı bu grafik çeşitiyle gösterilmektedir. Bir dikey, birde yatay çizgi çizilir ve bunlar eşit aralıklara bölünür.

Sütun Grafiği Nedir

Araştırmalardan sonra toplanmış olan bilgilerin sütun şeklinde bir grafik ile gösterilmesine sütun grafiği isimi verilmektedir.

Bu şekil grafikte gösterilmek istenen değerler sütun ve çubukla ifade edilirler. Çzgi grafiğindeki gibi dikey ve yatay çizgiler çizilir ve eşit aralıklara bölünür. Karşılaştırılacak olan değerler bu aralıklar üstünden işaretlenir. Aynı genişlikte sütunlar bu işaretlere kadar uzatılır.

Daire Grafiği Nedir

Toplanan bilgilerin amaca uygun, çizilen dairenin dilimlere ayrılarak gösterilmesine daire grafiği denir.

Bir bütünün ayrılan çeşitli parçalarını ifade etmek için daire grafiği kullanılır. Çizilen bir daire üzerinde amaca uygun biçimde verileri yüzdelerine göre çeşitli parçalara bölünerek , daire grafiği yapılır.

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. kübra

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.