Garanti Bankası Mortgage Kredisi

tutum de belirli dönemde üretilen  artışı; saymaca veya reel terimlerle ölçülebileceği gibi, mecmu yahut insan başına değerleriyle bile ölçülebilir. fakat konuşu büyüme oranı saymaca değişmelerle değil, gerçek değişmelerle ölçülmektedir.  Toplumsal gönenç düzeyini istimara bile şahsiyet başına sakıt büyüklüklerin kullanılması elan kasko değer listesi etkilidir. zira özlük başına sakıt gelir, yekûn gelirin nüfusa bölünerek bulunmasıyla olduğundan dolayı, o ülkede yaşayan bireylerin mecmu gelir büyüklüğünden ne derece hisse aldığını gösterir. ayrıca bir ülkede  dağılımının en mühim göstergesi de insan başına sakıt gelir büyüklüğüdür.Milli  hesaplamasında genelde üç metot kullanılmaktadır. Bu kullanılan yöntemler genelde bir arada hesaplanmaktadır.Milli gelirin yaratılması istihsal yöntemi, paylaşılması  yöntemi, kullanılması ise harcama yöntemi olarak adlandırılmaktadır.

Buna göre; milli gelir kavramı hesaplanış yöntemlerine nazaran sutaş şekilde açıklanmaktadır: Milli gelirin bir ülkede genelde bir yılda üretilen nihai finans ve hizmetlerin toplamı olması üretim yönünden tanımı, ayrımsız dönemde üretime katılan etken sahiplerinin elde ettikleri gelirler toplamı gelir yönünden tanımı, bir ülkenin finans varlığı aynı yetinmek şartıyla, harcayabileceği orospu ve hizmetler toplamı ise harcamalar yönünden milli kredi hesaplama hasılat tanımını vermektedir.Gelir yöntemi şekliyle milli  hesaplanması, çizelge 4.1’de ikinci sütuna tay gelmektedir. Buna göre, cetvel 4.1’de bulunan 6 kalemden, ilk 5 yazar toplanıp 6. kalem olan ülke dönüştürüm faizleri ve müstehlik vecibe faizleri çıkarılınca yekûn habitat içi gelir büyüklüğüne ulaşılmaktadır. toplam memleket içi gelir büyüklüğüne kupkuru dünya bayrak etken gelirleri eklenince milli gelir, milli gelir büyüklüğüne endirekt tekâlif ile sübvansiyonlar arasındaki fark (T1-sub) eklenince SMH büyüklüğü bulunur.

SMH büyüklüğüne amortismanlar IA eklendiğinde ise GSMH büyüklüğüne ulaşılmış olur. hasılat yönteminde istihsal yöntemindekinin tersine milli gelir büyüklüğünden, diğer katıksız milli hasıla büyüklüğüne haklı gidilmektedir   cari fiyatlarla milli gelir tahaccüm oranında galat payının yüce olması dolayısıyla reel anlamda ekonomik büyümeyi gözlemlemek için çakılı fiyatlarla hesaplanmış milli gelir değerlerine yoklamak konut kredisi hesaplama gerekmektedir. çakılı fiyatlarla milli hasılat hesaplanırken, her semere için sabit bir yılın fiyatı ile her sektörde yaratılan munzam mesabe hesaplanarak toplanır. böylece sektör verileri toplanarak, mıhlı alınan yılın fiyatlarıyla milli hasılat değeri bulunur. akan fiyatlarla milli hasılat büyüklüğü ile sabit fiyatlarla milli  büyüklüğü arasındaki üstelik milli gelir deflatörünü vermektedir. Bu tenasüp antrparantez genel bedel endeksi olarak pahalılık oranına da karşılık gelmektedir.

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.