Firavun Kimdir

Firavun eski mısır hükümdarlarına verilen isimdir. Bilinen ilk firavun Nil deltasıyla yukarı mısırı birleştiren menestir. Toplamda 32 tane firavun mısırda hüküm sürdü.

Mısırda firavunlara bir tanrı gözüyle bakılmaktaydı. Firavun bütün insanların efendisi, yeryüzündeki herşeyin sahibi olarak görülürdü. Ellerinde asaları, kafalarında taçları ve sakallarıyla bir tanrıyı canlandırırlardı. İÖ 1580-İÖ 1314 dönemlerinde firavunlar kendilerini direk tanrılar kralı Amon Ra dan geldiklerini ilan etmişlerdi.

Eski insanların inanışlarına göre firavunlar ; evrensel dengeyi, güneşin doğuşunu, nil nehrinin taşmasını engelleyen bir tanrı olarak bilinirdi. Adaleti, iç ve dış siyaseti, ülke güvenliğini ve ordu alanında tek yetkili kişiydi. Bu tür özellikleri taşıyan firavunlar günümüzde devlet başkanı ile aynı eştedir.

Başta kitabımız olan Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplarda frabunların kendilerine tanrı süsü veren tektanrılı dinlere karşı savaşmaları dile getirerek ağar bir şekilde eleştirilmiştir.
Kuran-ı Kerim’de firavunun adı birçok ayette geçmektedir. Firavun, insanlara zor kullanarak kendisine tapmalarını sağlamış kuleler yaptırarak gökyüzüne ulaşmak istemişti. Kuran-ı Kerim’de firavunlar için Zülevtad yani kazıklı deyimi kullanılmaktadır. Kuran-ı Kerimde ; firavun israiloğullarını köle olarak almış ve çalıştırmataydı. O zamanda kainler doğacak bir erkek çocuğun büyüdüğü zaman mısırın başına geçeceğini firavuna bildirdiler. Firavunda bunu engellemek amacıyla doğan bütün israiloğullarını öldürttü. Bu emirden sonra mısırda köle sayısı çok azaldı. Bundan sonra firavun yeni doğan çocukların iki yılda bir öldürülmesini emretti. Hz. Musa ve Harun bu emirle ölümden kurtuldular. Hz. Musa yıllar sonra firavunu hak dinine çağırdı.
Firavun bunu kabul etmedi ve Hz. Musanın inandığı tanrısına ulaşmak için çok büyük bir kule yaptırttı. Fakat bu kule yıkıldı. Firavun daha sonra ordusunu toplayarak Hz. Musa ve İsrafiloğullarının peşine düştü. Kızıldenizden geçtikleri sırada firavun ve firavunun ordusu boğularak öldü. Firavun tam öleceği esnada Kelime-i Şahadet getirmek istedi. Ancak Allah ( C.C ) bunu kabul etmedi ve herkeze ibret olsun diye firavunu kızıldenizini kıyısına attı.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.