Ege Bölgesinin Özellikleri

Ege bölgesi Türkiye’nin 7 bölgesinden birisidir. Ege denizinden isimini alan bölge ege denizine kıyıları varıdr. Eskiden ege denizinin olduğu yerde ege karası vardır. Bu kara zamanla çökerek günümüzdeki ada ve yarımadalar oluştur. Bölge dağları kıyıya dik uzanmaktadır. Kıyısı girintili çıkıntılıdır enine kıyı tipi vardor. Kıyısında birçok körfez, yarımada ve burun vardır.

Ege Bölgesindeki İller

İzmir
Denizli
Manisa
Aydın
Kütahya
Afyonkarahisar
Uşak
Muğla
Çanakkale
Ege Bölgesindeki Ovalar

Ege bölgesinde horslar arasında kalmakta olan grabenler bir alüvyon ovasıdır. Bakırçay ovası, gedi ovası, büyük menderes ovası küçük menderes ovası. Ayrıca menemen delta ovası ve balat delta ovası vardır.

Ege Bölgesindeki Akarsular

Ege bölgesinde bakırçay nehiri, gediz nehri, küçük menderes nehri ve büyük menderes nehri ege bölgesinde bulunan en bilindik akarsulardır. Ege bölgesinin içi bölümlerinde susurluk nehri ve sakarya nehrinin kolları vardır.

Ege Bölgesindeki Göller

Ege bölgesindde bafa gölü, marmara gölü, ışıklı gölü, simav gölü, serçin gölü ve azap gölü bulunmaktadır.

Ege Bölgesinin Geçim Kaynağı

Ege bölgesi geçimini tarımdan ( zeytin, üzüm, tahıl, mısır, buğday, arpa, soğan, patates, sebzeler vs. ) Hayvancılıktan ( kıl keçisi, koyun, sığır, manda, balıkçılık, arıcılık ), sanayiden ( ege bölgesi marmara bölgesinden sonra sanayi alanından 2. sırada yer almaktadır. Şehirde gıda fabrikaları, tekstik, tütün gibi fabrikalar vardır. ),

Ege Bölgesi Turizm

Ege bölgesinden akdeniz ikliminin hakim olduğu kıyılarda turizm açısından çok zengindir. Bunlardan en bilinenleri çeşme, kuşadası, didim, bodrum’dur.

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. onur aldemir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.