Edebiyat Nedir

Edebiyat kısaca güzel sanatlara verilen isimdir. Edebiyat, düşünceyle duyguların, söz veya yazı şeklide güzel ve etkili bir şekilde anatma sanatıdır. Edebiyat, bir yazının meydana gelmesi, dillerin zenginleşebilmesiyle başlayıp gelişmiş bir güzel sanattır. Bu şekilde, insanların çok eski zamandan bu yana gelen yani eski zamanlardan ber bilinen bir sanat olma özelliği vardır. Var olduğu kabul edilen ilk edebiyat, genellikle sözlü olaran neslilden nesile devam etmiş bir edebiyat durumu vardır. Yazılı kaynakların, yüzyıllar sonunda saklanabilmesinden sonradır. Gelecek yüzyıllara hitap edilmiş olan edebiyat eserleri oluşmuştur.

Edebiyat bir milletin medeniyat hayatında çok önemli olan bir sanat koludur. Medeniyet açısından gelişmiş milletlerde gelişme olayı edebiyatında gelişme göstermesidir. İlkel medeniyetler dışında yeni çağlarda oluşturulan edebi eserler, tüm insanlara hizmet eden eserler olmuştur. Edebiyatın milli faydanlarının yanı sıra milletlerarası faydalarıda göz ardı edilemez.

Edebiyat Çeşitleri

Edebiyat nesir ve nazım olarak ikiye ayrılmaktadır.

Nesir Nedir ?

Dilin kurallara uygun bir biçimde oluşturulan düz yazılardır.

Nazım Nedir ?

Belirli ölçülerin kayıtlanması altında oluşturulan ve geliştirilmiş yazılardır. Nesir edebiyatında roman, hikaye, piyes, biyografi, makale, deneme ve fıkra gibi yazılar örnek verilebilir. Nazım edebiyatına ise şiir, destan vs. gibi örnekler verilebilir.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.