Edebiyat Akımı Nedir

Belirli bir tarihi sürede edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti açısından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkilemis olan üslup, duygu, düşünce olaylarına

Edebiyat akımı yada edebi akım adı verilir.

Edebi akımın gelişmesine bakıldığı zaman bu akımların salt yazına özgü oladığı genel bir sanat akımı olıp geliştiği görülmektedir. Edebi akımların hepsine yakını oluştukları çağın toplumsal yapısının, bu yapılara bağlı olarak düşünülüş tarzının ve ideolojinin ürünüdür. Bir çağın felsefesi sanat üstünde akım olarak meydana gelir ve bütün sanat şekilleri ortak özellikler etrafında gelişir.

Bir edebiyat akımı tanımı şöyledir. Bu tanımı Rauf Mutluay yapmıştır ” Toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılığa bir

edebiyat akımı denir

Edebiyat Akımları Nelerdir

Klasizm
Romantizm
Natüralizm
Sembolizm
İdealizm
Realizm
Fütürizm
Dadaizm
Sürrealizm
Letrizm
Egzistansiyalizm
Personalizm

Klasizm Nedir

Klasizm edebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel almış olan tarihselci yaklaşım ve estetik bir tutumdur. 1660 ekolü olarak bilindir. Rönesans döneminde geliştirimiştir. Kasizmin ana özellikleri soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik ve görkenliliktir.

Romantizm Nedir

Bu Akım 1790 yılından 1850 yılına kadar gelişim avrupada gelişim gösteren bir akımdır. Müziğin felsefesinin görünümünün köklü bir biçimde değiştiren, resimde bir yenilenme oluşturan bir akındır. Var olmanın özgür ruh hali olarak tanımlanır.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.