Doğal Afet Nedir Doğal Afet Çeşitleri Nelerdir

Doğal afetin tanımını kısaca şu şekidle yapabiliriz; doğal afet, oluşumu doğa olaylarına dayanan, olduğu zaman can ve mal kaybına neden olan ve insanlara ciddi zararlar veren afetlerdir.
Doğal afetlerin oluşmasında, oluşan afetin meydana geldiği yerin doğal özellikleri temelinde yatar. Fakat bazı afetlerin oluşmasında insanlarında katkısı vardır.

Doğal Afetlerin Özellikleri ;

1- Afetin doğal olması
2- Doğal afetlerin can ve mal kayıplarına sebep olması
3 Doğal afetlerin hemen hemen hepsinin aniden oluşması
4- Başlayan doğal afetin insan gücüyle durdurulamaması gibi özellikleri vardır.

Doğal afetler jeolojik afetler ve meteorolojik afetler olarak ikiye ayrılır.

Jeolojik afetler ;  Jeolojik afetlerin kaynağı yer kabuğu veya yerin derinlikleridir. Jeolojik afetler sınıfına depremler, kaya kayması, heyelan ve volkan gibi afetler girer.

Meteorolojik Afetler ;  Meteorolojik afetler sınıfına; sel, çığ, don, fırtına, kasırga, sis, ve dolu gibi afetler girer. Bu afetlere sıcaklı, yağış ve rüzgar gibi olaylar sebep olur. Fakat sel ve çığ gibi afetlerin oluşmasındaki başlıca sebep oluştuğu bölgenin özelliğidir.

Doğal afet Çeşitleri Nelerdir

1- Deprem
2- Sel
3- Heyelan
4- Kuraklık
5- Çığ
6- Kıtlık
7- Fırtına
8- Don olayları
9- Hortum
10- Volkan
11- Orman Yangınlar
12- Tsunami

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. berivan
  2. Anonim

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.