Devrim Nedir

Devrim, belirli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikle değişikliklere verilen isimdir. Toplumsal değişimlerin insanların kendi iradesiyle hızlandırılmasına devrim adı verilmektedir.

Kitle durumundaki toplumun hareketin başlaması söz konusu olduğunda, olan bir rejime şiddet kullanılmasından sonra başarı ile hükümet yıkarak yeni bir hükümet şekli oluşturan bir politik değişim sürecidir. Bir devrim hükümet darbesiyle bir tutulmaktadır. Çünkü bir kitle hareketiyle politik liderlerin yerine geçecek kişiler tarafından ele geçirilmesine göndermede bulunulmaktadır.

Devrim varolan politik otoriteye meydan okumakta olan sistem fakat yine politik sistemi bütün olarak dönüştürmekten daha çok otoriteyi temsil etmekte olan kişilerin yerlerine başkakarının geçirilmesini hedeflemekte olan başkaladırışlardan ayrı tutulmalıdır.

12 Eylül 1980 sonrasında, istenmeyen ve tehlikeli bir kelime olduğu suretiyle devrim kelimesi yerine ihtilal ve inkılap kelimeleri kullanılmaya başlamıştır.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.