Devlet Yönetimi Nedir

İki şekil devlet vardır. Bunlar Üniter tekli devletler ve Karma Bileşik Devletlerdir.

Üniter Tekli Devletler

Siyasi otoritenin sadece tek bir merkezde toplandığı, merkezi otoritenin bir anayasayla sağlandığı devlettir. Yasama organının yapmış olduğu kanınlar bütün ülkede itinayla uygulanır. Tekli Devlete Örnekler : Türkiye, Yunanistan, Fransa, İngiltere, İsrail, İtalya, Norveç vs…

Karma Bileşik Devletler Birden çok devletin kendi arasında gerçekleştirmiş olduğu bir anlaşmayla birleşmesi sonucunda oluşan devletlerdir. İk şekilde olurlar :

Konfederasyon Nedir : Bağımsız olan devletler tarafından egemenliklerini koruma şartıyla oluşturulan ve üye devletlere diledikleri zaman ayrılma hakkı tanıyam karma devlet şeklidir. Günümüzde konfedarasyonun örneği yoktur. Örnek olarak eski Almanya ve ABD gösterilebilir.

Federasyon Nedir: Ortak bir anayasanın altında birleşen devletlerin oluşturduğu devlet şeklidir. Bu devlerde bütün federasyonun kendi anayasası, yürütme ve yargı organı vardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.