Destan Nedir Destan Özellikleri Nelerdir

Destan, kahramanların olağanüstü yaptıkları eylemleri çoşkulu bir şekilde, törensel bir dille anlatan ve birkaç kısımdan oluşan manzum eserlere destan isimi verilir. Destan bilinen en eski edebiyat türlerindendir. Destan yunancada espos kelimesinden türeyerek Türkçemize girmiştir.
Destanda mitoloji, efsana, folkl ve tarihi içerikleri içerir. Destanlar ve destan tarzı öyküler ilkçalardan buyana dünyanın her bölgesinde olan gelenekleri birsonraki kuşağa aktarabilmek için yaratılan edebi yazılardır.

Sözlü Destanlar

Yazının bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir zamanda ortaya çıkan ve kuşaktan kuşağa sözlü bir şekilde anlatılarak daha sonra yazıya geçen eserlerdir.

Türk Edebiyatında Destan

Asyada değişik bölgelere yaşayan Türk halkı arasında zengice bir destan geleneği vardır. Bilinen en eski Türk destanı yaratılış destanıdır. Bu Altay Türkleri arasında söylenmetedir. V.radlov tarafından yazıya aktarılmıştır. Saka destanı işkit Türklerine ait bir eserdir.

Destan Özellikleri Nelerdir

Destan, toplum yaşamında derin izler bırakan büyük olayların yani kuraklık, düşman istilası, affetler, savaşlar gibi topluluğun hafızasında kala kala şekillenmeyle oluşmaktadır. Halk şairleri bu zamanda bu olayları manzum olarak gösterirlerdi.

Bu tarzta meydana gelen destanlar, bazen yüzyıllar sonra yazıya geçirilir. Aradan geçen zamanda destanlar yeni eklemeler yapılması, yani semboller ve motifler ilavesi suretiyle zengileşir, hata bir ölçüde değişikliğe uğrayabilir.

Böylece destan bütün bir milletin ortak eseri halini alır. Bu durum, destanların değerini azaltmaz.Destanda geçen olaylar, tarihî gerçeklere tam olarak uymasa bile, destan sahibi toplulukların millî mizaçları, anlayışları, tutum ve davranış özellikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar.

Bazı milletler ise, destanlarında tarihî gerçeklerden fazla uzaklaşmazlar, onlan abartmazlar veya kendi lehlerine değiştirmezler. Türk destanları genellikle bu niteliktedir. Millî mizacımıza uygun olarak net, açık ve yalın ifadelerle dile getirilmiştir. Bu özellikleri ile, tarihî bazı olayların aydınlatılmasına bile yardımcı olurlar.

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. eda

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.