Demokrasi Nedir Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir

Demokrasi , bütün üye yada vatandaşların, organizasyon yada devlet politikasını şekillendirmede eşit haklara sahip olmuş olduğu bir yönetim biçimidir. Yunancada dimokratia yani halk zümresi kelimesinden türemiştir. Türkçeye ise fransızca bir kelime olan democratie kelimesinden gelmiştir. Genellikle devlet yönetim şekli olarak tanımlanmaktadır. Ancak üniversitelerde, şirketlerde ve bazı sivil kurumlarda demokrasi ile yönetilir.

Demokrasi için aristo ve eflatun ayak takımının yönetimi gibi tabirler kullanmışlardır. Demokrasi zamanla diğer yönetim biçimlerinden farklı olmuştur ve en yaygın olarak kullanılan bir devlet sistemi olmuştur. Günümüzde siyasetçiler sistemin nasıl iyi işleyeceğine değil, demokrasinin nasıl iyi işleyeceğini tartışmaktadırlar. Demokrasinin çok fazla değişik tanımı vardır. Bunlar ;
Çoğunluğun yönetimi
Azınlığın haklarını güvenceye alan yönetim şekli
Fakirlerin yönetimi gibi birçok tanım kullanılmıştır.

Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir ?

Demokraside egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet bu egemenlik hakkını milletvekilleri aracılığıyla kullanmaktadırlar. Yöneten kişiler ellerindeki gücü millettren alırlar.

Demokraside hürriyet ve eşitlik esas maddelerdir. Hürriyet özelliği, başka birisine zarar vermeden istenilen herşeyi yapabilmekdir. Demokraside bütün insanlar hür ve özgürdür. İnsanlar serbest düşünme ve düşüncelerini açıklayabilme hakkına sahiptir.

Eşitlik ise, herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların kanunlar önünde eşit haklara sahip olmasıdır. Hiç kimsede din, dil, ırk vs. gibi ayrım yapılmaz.

Demokrasinin Öğeleri

1- Hakimiyetin sahibi halktır, millettir.
2- Kişinin hak ve özgürlüklerine yer verilir.
3- Bütün insanlar tek ve eşit oy hakkına sahiptirler.
4- Toplum içerisinden yaşamakta olan bütün insanlar eşit haklara sahiptir.
5- Ülkeyi yönetenler halk tarafından belirli aralıklarla seçim ile göreve gelir.

Kaynak:buyutec.net

Latest Comments
  1. Bilgispot_Editör_Cellmon
  2. sanane
  3. Ahmet Can İman
  4. cimbom
  5. misafir
  6. hayalet 45 45
  7. fatma
  8. ayşe
  9. hasan hüseyin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.