Cumhurbaşkanı Nasıl Seçilir Görevleri Nelerdir

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet sistemi ile yönetilen bir ülkenin en üst düzey yetkisidir. Peki Cumhurbaşkanı Nasıl Seçilir ;

Cumhurbaşkanı seçilmek için Türkiye Büyük Millet Mecisinde Milletvekili olup, 40 Yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kişiler Meclis oylamasıyla seçilir. Seçilecek kişinin Büyük Millet Meclisi üyesi veya milletvekili seçilme yeterliliği olması ve En önemlisi seçileceği ülkenin vatandaşı olması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanları yedi yıl gibi bir süre görevde kalırlar. Cumhurbaşkanlığına seçilen bir kimse yedi yıl dolduktan sonra bu görevi bir daha yapamaz. Eğer bir milletvekili Cumhurbaşkanlığına seçilmişse seçilen kişinin Milletvekiliiği kaldırılır ve partisiyle ilişkisi kesilir. Daha sonra Meclisin önüde ant içerek görevine başlar.

Bir cumhurbaşkanı seçildiği ülkenin başıdır. En üst düzey yetkilisidir. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini temsil eder. Cumhurbaşkanı Anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının düzenli bir şekilde çalışmasını takip eder.

Cumhurbaşkanının Görevleri Nelerdir ?

Cumhurbaşkanının Yasama Görevleri ;

1- Gerek görürse yasama yılının ilk günü meclisde açılış konuşması yapar.
2- Eğer gerekli görürse TBMM’yi toplantıya çağırabilir.
3- Yasaları onaylar yada tekrar görülmesi üzerine Meclise gönderir.
4- Anayasadaki maddelerin değişiklikliğinde eğer gerekli görürse halkın oylamasına sunar.
5- Anayasa mahkemesine iptal davaları açma yetkileri vardır.
6- Cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili karar verebilir.

Cumhurbaşkanının Yürütme Görevleri

1- Başbakanı atayabilir veya başbakanın istifasını kabul edebilir.
2- Başbakanın teklifi üstüne yeni bakanlar atayabilir veya mevcut bakanların görevlerini bitirir, eğer gerekli görürse bakanlar kuruluna başkanlık eder.
3- Cumhurbaşkanı yabancı devletlere temsilci yollayabilir , Türkiye’ye gelen temsilcileri kabul eder.
4- Cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmaları onaylar.
5- TSK’ya Başkomutanlık eder ve ordunun kullanılmasına karar verir.
6-Cumhurbaşkanı Genelkurmay başkanını atar.
7- Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağarabilir ve başkanlık eder.
8- Bakanlar kuruluna başkanlık edebilir ve bu kurulda alınacak sıkıyönetim veya olağanüstü hal gibi durumları ilan edebilir.
9- Kanun hükmünde kararname çıkartır ve kararnameleri imzalar.
10- Mahmumlar arasında ağar hasta vs. gibi durumları olan varsa mahkumiyetini kaldırabilir veya cezasını hafifletebilir.
11- Denetleme kurulu üyelerini ve başkanını atar. Bu kurula çeşitli görevler verebilir.
12- Yüksek öğrenim kurulu üyelerini ve üniversite rektörlerini atayabilir.

Cumhurbaşkanının Yargıyla İlgili Görevleri

1- Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı ve vekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçer.
2- Ayrıca anayasada ve yasalarda verilen seçme ve atama görevlerini yerine getirir.

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. Anonim

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.