Çocuk Hakları Nelerdir

Çocuk hakları kavramı çok geniş bir kavramdır. Şu şekilde bahsedebiliriz. Çocuk hakları kanunen yada ahlaki biçimde olarak dünya üstündeki bütün çocukların doğduğu günden itibaren sahip oldukları, eğitim-öğretim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik yada cinsel istismara karşı korunma gibi hakların büyünün içinde barındıran hakların tümüne çocuk hakları denmektedir.
Çocuk hakları , insan haklarının içersinde ele alınması gereken bir konudur. Günümüzde dünyanın çoğu yerinde olan insan hakları ihlalleri, çocuk haklarının daha geniş bir konuda büyüyerek müdahale edilmesini engellemektedir.

Uluslararası af örgütü şu şekilde belirtmektedir ; az gelişen veya gelişmemiş ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasadışı davranışlar gibi toplumda olumsuz etki yaratan konularda çocuk hakları ihlalleri büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bu şekilde açıklama yapmıştır.
Cenevre çocuk hakları bildirisi şu şekildedir ; Çocukların yetişkinlikten farklı bir şekilde fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğunu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiğini, çocuklarının bakımlarının bir toplum sorunu olduğunu ve bilimsel yaklaşımlarda bütün insanların sorumluluğu olduğu söylenmiştir.

Günümüzdeki çocuk hakları belgesi 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmil ve 193 tane ülke tarafından bu belge onaylanmıştır. Bu belge ” Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir. ”

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.