Çevre Kirliliği Nedir

Çevre kirliliği ; yeryüzünde yaşayan bütün canlıların sağlığını etkileyen, cansız ve çevredeki maddeler üstünde yapısal zararlar veren ve bazı nitelikleri bozan yabancı maddeleri hava, su ve toprağa karışmasına denir. Başka bir tanımla çevre kirliliği ekosistemde doğal dengeyi alt üst eden ve insan kaynaklı ekolojik zararlardır.

Çevre Kirliliği Çeşitleri

Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Gürültü Kirliliği ve Radyoaktif Kirliliktir.

Hava Kirliliği Nedir

Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve su buharı şeklinde olan maddelerin, insan ve diğer canlılara zarar verebilecek kadar yükselmesi hava kirliliği olarak adlandırılmaktadır.
Su Kirliliği Nedir

Su kirliliği ; zararlı maddelerin suyu  bozacak oranda olan miktarda suya karışmasıyla oluşur.
Su kirliğinin nedenleri

sanayi kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları, nükleer santrallerdeki sıcak sular, toprak erezyonu su kirliliğinin başlıca nedenleridir.

Toprak Kirliliği Nedir

Toprağın verirmliliğni düşürecek, toprağın özelliğini bozan her çeşit teknik ve ekolojik olaylar toprak kirliği olarak bilinmektedir.

Toprak Kirliliğinin Nedenleri

Toprağın kirlenmesi hava ve suyu kirleten maddelerden oluşur. Mesela kükürt dioksit yüksel olan bir havada yağmur yağdığı zaman asitli yapar ve asitli yağışlar toprağa ciddi zararlar verebilir. Kirli sulama sular, gübre çözeltileri, radyoaktif maddeler, küller gibi maddeler toprağa zarar veren maddelerdir.

Radyoaktif Kirlenme Nedir

Radyoaktif ürünler yaydıkları elektron ile çevrede bulunan hava, su, toprak ve bitkilere zarar vermektedir. Buna radyoaktif kirlenme isimi verilir.

Radyoaktif Kirlenme Nedenler

Radyoaktif kirlilik nükleer enerji santralleri, nükleer silah üreten tesisler, radyoaktif madde artıkları bu kirlenmeye neden olmaktadır.

Gürültü Kirliliği Nedir

Görültü kirliği ; İnsanların sağlıklarını belirli bir süre içinde yada sürekli olarak zarar veren meydana gelen seslerdir.

Gürültü Kirliliğini Nedenleri ;  Gürültü kirliliği ulaşım araçları, sanayiler, eğlence araçları ve yerleri gürültü kirliliğini başlıca nedenidir.

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. zeynrl

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.