Bilim Nedir

Bilim neden, merak ve amaç besleyerek günümüze kadar birçok alt dala bölünen, insanların hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmesine, olmayan olgunların bulunmasına ve yeni bilgiler öğrenilebilmesine olanak sağlayan genel bir terimdir. Bilim sanat tarafından temeli atılan her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenip insanların yaşama şartlarını iyileştirmek için yapılmış çalışmaların tamımıdır.

Bilim temelinde deney ve gözleme dayalı bir bilginin bütününü anlatmaktadır.

Bilimin Bazı Tanımları şöyledir:

1- Her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabasıdır.
2 Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır
3- Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler
4-Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim

Bilim Dalları Nelerdir

Astronomi ve Fizik
Kimya
Matematik ve Geometri
Tıp
Biyoloji
Sosyoloji
Siyaset Bilimi
Psikoloii
Antropoloji

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.