Barutun İcadı Barutu Kim Ne Zaman İcat Etti

Barut, güherçile, kükürt ve kömür tozundan oluştuyrulan bir patlayıcıdır. Ateşli silahlarda mermiyi atmak için kullanılmaktadır. Eskiden genelde karabarut olarak adlandırılırdı. Barutun tarihi çok eskidir. Milattan önce 1000 yıllarında çinliler, ateşi genelde bir savaş silahı olarak kullanmaktaydılar. Doğuda ve batıda, alev ve ateşten oluşan savaşlarda yararlanılıyordu. Özellikle çin ordusunun mükemmel bir korku yaratan savaş arabaları bulunmaktaydı. Bu ateş arabaları çömlekleri ve güllelerin içerisinde bulunan ateşi düşmana atmaktı.

Batı halkının ateşli silahları doğu halkından öğrendikleri tahmim ediliyor. Fakat Homeros eserlerinde ateşli silah hakkında bir bilgi yer almamakta. Peloppones savaşında içinde kömür, kükürt, zift gibi yanıcı olan maddeler bulunan toprak kaplarının mancılık ile atıldıkları bilinmektedir.

Doğu’da, Çinliler, güherçileyi biliyorlardı. Abdullah adında Malaga’lı (İspanya’nın güneyi) bir Arap yazarı (1200 yılları), güherçileden söz ederken, “Çin karı” deyimini kullanmıştır. İranlı yazarlar ise, güherçileye “Hint karı” derlerdi. Böylece, güherçile, XIII. yüzyılın ortalarına doğru. Doğu’dan İslam ülkelerine geçti. Anlaşıldığına göre, Çinliler barut yapmayı biliyorlardı. Ancak, barutu, “maytap” ve “kestane fişeği” dediğimiz biçimde kullanmışlardır. Büyük İskender Hindistan’a gittiği sıralarda, barut Hindistan’da da biliniyordu. Marco Polo, Çin’e yaptığı uzun gezisinde, Çinli rahiplerin geceleri havada baruttu fişeklerle şenlikler yaptığını görmüştü.

Avrupa’da barutu ilk bulanın ise, Friburglu Berthold Schwartz (1318-1384) adında bir Alman rahip ve filozofu olduğu sanılıyor. Schwartz, Venediklilerin kullandıkları ilk topları dökmüş, bu toplarla gülleleri uzağa fırlatmak için de, baruttan yararlanmıştı. Ancak, kimi tarihçiler de, Avrupa’da barutun icadı şerefini, Roger Bacon (1224-1294) adındaki İngiliz bilginine verirler.

Avrupa’da, ateşli silahlarla barut, ilk kez XIII. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. XIV. yüzyılda da, barutun topçuluk alanında kullanılması geliştirilmiştir. Barutun, bugünkü anlamıyla, ilk olarak. İngilizlerle Fransızlar arasındaki Cressy Savaşı’nda (1346) kullanıldığı sanılıyor.

Latest Comments
  1. Anonim

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.