Atom Nedir

Atom yunancada atamos gelimesinden gelmektedir. Bu bölünmez anlamına gelir.Bir kimyasal elementin bütük özelliklerini taşıyan en küçük parçaya verilen addır. Atomların gözle görülebilmeleri imkansızdır. Çok çok küçük parçacıklardır. Atomlar sadece taramalı tünel mikroskobu ile görülür. Bir atomda, a yapılı çekirdeği saran negatif elektron bulunmaktadır. Çekirdek pozitif yüklü proton ve yüksüz nötronlardan oluşmaktadır. Atomdaki protan sayısı elektron sayısına eşittir. Atomlar elektrik olarak yüksüzdür.

Elektron ve proton sayıları eşit değilse iyon isimi verilir. İyonlar kararsız yapılardır. Yüksek enerjiden kurtulabilmek için etraftaki iyon ve atomlarla etkileşim yaparlar.

Bir atom sahip olmuş olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılmaktadır. Atomun proton sayısı kimyasal elementi tanımlar. Nötron sayısı ise elementin izotobunun tanımlar. Her elementte radyoakfit bozunma yapan en az bir izotop bulunmaktadır.

Atomun Yapısı

Dünyada en ağırından en hafifine kadar dokunup gördüğümüz bütün maddeler atomdan meydana gelmiştir. Bir kitabın bir sayfası milyonlarca atomun bir araya gelerek oluşmuştur. Atomlar çok küçük parçalardır. En iyi bir mikroskop ile dahi birtanesini görebilmek çok zordur. Atomun çapı milimetrenin milyonda biri kadardır.

Her atomda çekirdek, çekirdeğin uzağında dönen elektronlardan oluşmaktadır. Çekirdeğin içerisinde proton ve nötron adında parçacıklar bulunmaktadır.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.