Ankara Savaş Nedir Nedenleri ve sonuçları

İnsanoğlunun yaratılışından bugüne derece ne toplumda ve çağda olursa olsun, kadın, elzem bir mülk olarak karşımıza çıkmaktadır. ancak kadının vazgeçilmezliğinin aksine, cinsilatif ve bay arasındaki cinsiyete raci bir ayrımcılık irdelendiğinde erkek üstünlüğü öne çıkmaktadır (Kızılkaya, 2004:63). Fakat elkızı seks açısından genelde tali planda olsa da, maderşahi toplumlarda tanrısallaştırıldığı da görülmüştür. Bunlardan biri sayılabilecek olan anne Tanrıça kültü, insanın ruh bilimsel ve sosyal gelişiminin ilk basamaklarına yerleştirme konusundaki çabalarının şerik özelliğidir. Bu giderek anca bir durum almıştır ki ana tanrıçaya duyulan inanç, kendi zamanı içinde evrensel bir değere ulaşmıştır (Roller, 2004:37). Kadın, maşerî dirim içerisinde arsa iz tanrısallaştırılmış olsa da, tarih boyunca değerlilik ya da değer düşümü değişkeni ile utanma yüze kalmıştır.

Kadının bu durumu, ona bakışın bir tur yansıması olarak şekil kazanmıştır. Bu göz açısı içerisindeki gurupta nokta düzlük sanatkâr için kavrama ve iletme farklı olurken, bir reklam tasarımcısı için kalıp henüz farklı algılanmış ve küldöken olgusu veya yansıtılma biçimi ona gereğince suret kazanmıştır. Kadına verilen kadir veya değersizlik, bazen pragmatik açıdan bir nesne, bazı maşeri bir olay olarak eş, esas yahut tanrıça, ara sıra bile izlenilesi bir bediiyat nesne olduğunu kabullenen bir bakış açısıyla değerlendirilebilir. hangi yüzyılda olunursa olunsun kadına tanınan haklar mutlaka delinmiş ya da sömürme edilmeye kalkışılmış ve kalkışılacağı da varsayılmaktadır. on paralık elbette ki cinsilatif sanatsal bir nesne olarak da her zaman varlığını sürdürüp hem eksik etek ve hem bile er sanatçılara ilham kaynağı olacağı da muhakkaktır.

Bu çalışmanın bap ve kapsamı her ne denli gen bir sondaj sahası oluştursa da esas değinilmek istenen yevmi yaşamımızda ciddi bir yeri olan kadına değişik hin ve toplumlarda ki umumi bakış açısını ve kadınlara kadınlar dışında yüklenen imgesel sıfatlara nazarıitibar çekmektir. hatta araştırmanın edebiyat taraması kapsamında yapılması nedeniyle, taharri belli başlı ast başlıklarla da sınırlandırılmak istenmiştir. Araştırmada genel mazruf olarak Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Hellenistik dönemler, orta lavabo Avrupası, İslamiyet evveliyat ve Sonrası ile günümüz kadının sanat eserlerinde sanatsal bir obje olarak kadının yeri, sanatkâr kişiliği ve bazı maşer ve uygarlıklarda kadına bakış konuları ele içerlemek istenmiştir. Kadın, yaşayan bir toplumun, bir milletin asıl öğelerinden birisidir. Erkeği ve çocuklarıyla beraber, o toplumun ortamında binlerce sene geriden gelen bir yaşamın “ Tarih’ini aktarır” ve “Geleceğe” bile o taşır

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.