Gelişim Psikolojisi

Gelişimden bahsetmek istersek eğer bazı kavramları vermeden bunu yapmamız olası değildir. Bu nedenle gelişimle ilgili temel kavramları ( Özel eğitim rehabilitasyon ) bilmek ve tabi ki gelişimin ilkelerini bilmek oldukça önemlidir.

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

Değişim: Bu kavram farklılaşmayı ifade eder. Bir durumdan diğer bir duruma geçmek değişimdir.

Gelişim: Döllenme ile başlayıp ölümle son bulan bir süreç içerisinde meydana gelen düzenli değişikliklerdir.

Büyüme: Boy ve ağırlık gibi bedence irileşmeyi ifade eden miktar bakımından meydana gelen değişimler, yani organizmanın fiziksel gelişimindeki sayısal artışlardır.

Olgunlaşma: Bireyin genetik olarak doğuştan getirdiği ve zamanı geldiğinde kendiliğinden meydana gelen biyolojik değişikliklerdir.

Hazır bulunuşluk: Bir şeyi öğrenebilmek için gerekli olan ön koşul davranışların kazanılmış olmasını ifade eder.

Gelişimin ilkeleri

1. Gelişim hem kalıtımdan hem de çevreden etkilenir.
2. Gelişim süreklidir.
3. Gelişimin hızı her zaman aynı değildir.
4. Gelişimde bir sıra vardır;gelişim baştan ayağa, içten dışa, genelden özele doğrudur.
5. Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
6. Gelişim tüm alanlarıyla bir bütündür.

Gelişim Psikolojisi ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

1. Olgunlaşma Kuramı – Gessell
2. Psikanalik Kuram – Freud
3. Sosyal Öğrenme Kuramı – Bandura
4. Davranışçı Kuram – Pavlov, Skinner, Watson
5. Bilişsel Gelişim Kuramı – Piaget, Vygotsky
6. İnsancıl Kuramlar – Rogers, Maslow
7. Ekolojik Sistemler Kuramları – Borenfenbrenner, Bernstein, Barker

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.